LT

Apie įmonę

Jūs apsilankėte Tooway™.lt svetainėje, kuri priklauso EUTELSAT S.A.
Įmonės pavadinimas: Eutelsat S.A.
Akcinė bendrovė, kurios kapitalas 658 555 372,80 eurų
Prekybos ir įmonių registras Paryžiuje: 422 551 176 Paryžius
Biuras: Balard gatvė 70, 75015 Paryžius, Prancūzija
Informacijos publikavimo svetainėje direktorė: Vanessa O’Connor, institucinės komunikacijos direktorė
Kontaktinis tel.: +33 1 53 98 47 47
Sprendimas: IDWEB – ZAC port sec nord, 18000 Bourges – Tel.: +33 2 48 02 06 36

Leidėjas įsipareigoja laikytis įstatymų dėl internetinės svetainės talpinimo ir veiklos.

EUTELSAT S.A. atkreipia svetainės vartotojų dėmesį dėl žemiau pateiktų punktų:

1 – Naudojimasis svetaine

Svetainės vartotojas disponuoja kompetencija ir būtinomis priemonėmis dėl prisijungimo ir naudojimosi svetaine.
Primenama, kad neleistinas prisijungimas arba pasinaudojimas informacine sistema, šios sistemos darbo sutrikdymas arba sugadinimas, neleistinas duomenų įdiegimas ar modifikavimas informacinėje sistemoje pažeidžia įstatymus, už tai gresia baudžiamosios sankcijos.
Naudojimasis Tooway™.lt svetaine yra nemokamas. Naudojimąsi telekomunikacijų tinklo paslaugomis apmoka klientas pagal paslaugos tiekėjų ir telekomunikacijų tinklo nustatytus įkainius.
Svetainės vartotojo prieiga neišvengiamai numato išankstines ir esmines sąlygas, vartotojo sutikimą be apribojimų su bendrosiomis sąlygomis, kurios galioja prisijungimo ir naudojimosi svetaine dieną.

2 – Nuosavybės teisė

Eutelsat S.A yra visų šios svetainės elementų, būtent duomenų, struktūros, grafikos, nuotraukų, garso savininkas arba teisių turėtojas.
Bet kokia kopija, atvaizdavimas, viso arba dalinio svetainės turinio platinimas, perplatinimas bet kokiu būdu be išankstinio Eutelsat S.A sutikimo yra draudžiamas ir traktuojamas kaip duomenų klastojimas bei baudžiamas pagal straipsnį L.335 – 2 ir kitus kodekso straipsnius dėl nuosavybės teisės. 
Taip pat taikoma ir duomenų bazėms svetainėje, kurios yra apsaugotos nuostatomis, susijusiomis su duomenų bazių teisine apsauga.
Svetainės leidėjo Tooway™.lt ir jo partnerių ženklai, taip pat svetainėje esantys logotipai yra saugomi ženklai. Bet kokia visa arba dalinė šių ženklų ar logotipų kopija iš svetainės be leidėjo sutikimo yra draudžiama, remiantis kodekso straipsniu L 713 – 2 dėl nuosavybės teisės.
Bet koks svetainės Tooway™.lt turinio, netgi ne esminio, naudojimas yra draudžiamas. Esant tokiai veiklai arba automatizuotai (robotai, shopbots ir t.t) būtų pasikėsinta į duomenų bazių kūrėjų teises. Pasikėsinimas įrodomas tokiomis priemonėmis kaip tų asmenų, kurie pažeidė duomenų naudojimo taisykles, IP adresas.

3 – Atsakomybė

Eutelsat S.A. pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio perspėjimo koreguoti svetainės turinį. Eutelsat S.A neatsako už esamų puslapių turinio vėlavimą, klaidas, neatlikimą, taip pat pertraukimo atveju – paslaugų neveikimą. EUTELSAT S.A. nėra atsakinga už sprendimus, esančius svetainėje, nei už trečiųjų asmenų naudojimąsi. Asmenys, norintys gauti svetainėje aprašomą paslaugą / paslaugas arba produktus, turėtų susisiekti su Eutelsat S.A. ir sužinoti sutarties sąlygas bei šių produktų (produkto) ir/ arba paslaugų (paslaugos) kainas.
Šioje svetainėje esanti informacija teikiama esamos būklės. Eutelsat S.A. neteikia jokios garantijos, aiškios ar numanomos, ir neprisiima jokios atsakomybės, susijusios su informacijos naudojimu.
Prieiga prie svetainėje esančių produktų ir pristatomų paslaugų gali būti ribojama tam tikrų asmenų arba tam tikrų šalių atžvilgiu. Eutelsat S.A. neteiks nei vieno iš produktų ir / arba paslaugų, jei šalies, iš kurios kilęs asmuo arba su ja susijęs, įstatymai tai draudžia. Suinteresuoti asmenys turi iš anksto pasitikrinti, ar jo teisinis ir mokestinis statusas leidžia užsisakyti svetainėje pristatomus produktus ir / arba paslaugas.

4 – Techniniai nuostoliai

Eutelsat S.A. negali būti laikoma atsakinga už elementus, esančius už jos priežiūros ribų ir nuostolius, vartotojo galimai patirtus techninėje srityje: dėl kompiuterių, programinės įrangos, tinklo įrengimų ir bet kokios kitos naudojamos įrangos, paslaugos ir / arba informacijos prieinamumo ir naudojimo.    

5 – Hipersaitai

Tooway™.lt svetainėje yra hipersaitai, leidžiantys prieigą prie kitų svetainių, nepriklausančių Eutelsat S.A. Įmonė negali būti laikoma atsakinga už kitų svetainių, prie kurių interneto vartotojas turi prieigą, turinį. Hipersaitų kūrimas Tooway™.lt svetainėje turi būti iš anksto autorizuotas leidėjo.

6 – Slapukai

Vartotojas informuojamas, kad apsilankymo svetainėje metu, slapukai gali įsidiegti automatiškai ir būti laikinai saugomi atmintyje arba kietajame diske. Slapukai neleidžia nustatyti vartotojo, tačiau registruoja informaciją, susijusią su pastarojo naršymu interneto svetainėje. Svetainės vartotojai pripažįsta esantys apie tai informuoti ir leidžia Eutelsat S.A. naudoti slapukus. Vartotojai gali padaryti slapukus neaktyviais, nustatydami tam tikrus naršyklės parametrus. Naršyklės parametrai informuoja apie slapukų buvimą ir apie galimybę jų atsisakyti. Atsisakymo būdas aprašytas šioje nuorodoje:  http://www.cnil.fr/index.php?id=160 . Vartotojas turi teisę gauti, šalinti ir keisti asmeninius duomenis, kuriuos renka slapukai aukščiau nurodytomis sąlygomis.

7 – Asmens duomenys

Bet kokia surinkta informacija registruojama Eutelsat S.A., kuri yra atsakinga už informacijos apdorojimą.
Surinkta informacija naudojama apdorojimui informatikoje ir skirta verslo tikslams.
Duomenų gavėjas yra Eutelsat S.A. – Tooway™ rinkodaros skyrius.
Surinkta informacija gali būti perduota EUTELSAT grupės nariams ir Eutelsat S.A. komerciniams partneriams.
Pagal 1978 m. sausio 6 d. įstatymą „Informatika ir jos laisvės“, koreguotą 2004 m. rugpjūčio 6 d., jūs turite teisę gauti ir patikslinti susijusią su jumis informaciją, kreipdamiesi į Eutelsat S.A.- Tooway™ rinkodaros skyrius, Balard gatvė 70, 75015 Paryžius, Prancūzija.
Šioje svetainėje naudojamų programų apdorojami duomenys skelbiami Nacionalinės informatikos ir jos laisvių komisijoje (CNIL http://www.cnil.fr/), registracijos Nr. 2013012501.
Tooway™.lt svetainės vartotojai privalo laikytis su informatika, rinkmenomis ir laisvėmis susijusio įstatymo sąlygų. Jų pažeidimams taikomos baudžiamosios sankcijos.
Vartotojai privalo atsisakyti asmens informacijos rinkimo ar piktnaudžiavimo bei bet kokio veiksmo,  galinčio pažeisti privatumą ar asmens reputaciją.

8 – Bendra informacija

Vartotojas informuojamas, kad privalo nuolatos peržiūrėti šias pagrindines sąlygas ir susipažintų su galimais EUTELSAT S.A. pakeitimais.

2013 m. sausio 28 d. versija

 

Tai Eutelsat

TOOWAY ypatingai spartus internetas